bar.jpg

Etiket ve Ambalaj sektöründe “Sadece En İyisi” mottosuyla faaliyetlerimizi sürdürürken; vizyonumuz doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, kolay ulaşılabilir ve güvenilir ürünler üretiriz. Bu kapsamda, sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek kalite politikamızın temelini oluşturur.

 

Kalite Politikamız

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardını gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

 • İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi

 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm üretim süreçlerimizdeki verimliliğin yurt içi ve globalde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi

 • Çalışanlarımızın işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak rahat ve güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak, faaliyetlerimizden olumsuz etkilenme ihtimali olan tüm tarafların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek koşulların ortadan kaldırılması amacıyla tehlike ve risk analizleri yapılması

 • Ürünlerimizi çevreye olması muhtemel etkilerini göz önüne alarak AR-GE çalışmalarımızı bu yönde planlamak ve kuruluşumuzun çevreye bakış açısı ve çevre koruma uygulamaları ile ilgili tüm paydaşlarımızla sürekli iletişim kurulması yönündeki tüm faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde her açıdan olduğu gibi kalite açısından da örnek bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışırız.

 

Çevre Politikamız

Mafell Baskı Teknolojileri A.Ş Firmamız  ileri teknolojik gelişmeler ışığında ve çevre bilinci içinde sunduğu ürün/hizmetlerini, Çevre Mevzuatı ve ISO 14001 standart şartlarına uygun gerçekleştirmektedir.

Ürün/Hizmet sunumunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde “Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Büyüme” ilkesini benimseyen firmamız, kurmuş olduğu Çevre Yönetim Sistemini aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulamaktadır;

 • “Sürdürülebilir Çevre” ilkesiyle hareket ederek, tüm çalışanların katılımıyla uyguladığı Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,

 • Ürün/hizmetlerini Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirirken;

  • Çevre Mevzuat şartlarına tam uyum sağlamak,

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardındaki şartlara tam uyum sağlamak,

  • Müşterilerin uyulmasını talep ettiği çevre şartlarına tam uyum sağlamak,

  • Diğer taahhüt edilen çevre şartlarına tam uyum sağlamak

 • Çalışanlarımızın,müşterilerimizin,ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen tüm tarafların katılımıyla, temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için işbirliği içinde hareket etmek. Tüm tarafların çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

 • Süreçlerimizi dijital platformlara taşıyarak, kaynak ( kağıt, kartuş vb ) tüketimlerini azaltmak,

 • Doğal kaynak tüketimini azaltmak ve enerji verimliliği artırmak suretiyle çevre performansına katkı sağlamak,

 • Ürün/hizmet gerçekleştirme süreçlerinde oluşan atıkların mevzuata uygun bertarafını sağlayarak çevre kirliliğini önlenmek, geri dönüşüme yönelik planlar geliştirmek,

 • Faaliyetlerimiz sırasında çevreyi etkileyebilecek potansiyel acil durumları proaktif düşünceyle belirlemek, gerekli tedbirleri önceden almak ve acil durumlara hazır olmak,

 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak.

Gıda Güvenliği

 

Her sektöre hizmet veren firmamız gıda ambalajları konusunda, insan sağlığını herhangi bir yasal zorunluluk olmaksızın gözetmeyi ilke edinerek, gerek müşterilerin gerekse çalışanların sağlığı için hammadde tedarikinden pazarlamaya kadar her aşamada hijyen kurallarına tam olarak uymak, bu konuda sürekli otokontrolü sağlamak, mevzuat ve yasaları takip etmek ve uymak, etkin iletişimi sağlamak, gıda güvenliği için hijyen zincirini bozmamak, hijyen konusunda yenilikleri takip ederek sistemi sürekli geliştirmek ve çalışanları sürekli eğitmektir.